Generell info

Velkommen til Arkitekt Rolv Eide AS sin side for digital varsling og medvirkning i forbindelse med oppstart av privat reguleringsarbeid. Her vil du finne varslene i forbindelse med privat regulering samt annen relevant informasjon i forbindelse med reguleringsplaner vi utarbeider.

Skriftlig innspill eller spørsmål om planarbeid rettes til: 

Arkitekt Rolv Eide AS

v/Åsulv G. Reppesgård,

Pb. 325 – 5343 STRAUME.

E-post:  aasulv@arkrolveide.no

Tlf.:  56 33 23 80

Reklamer